Płatność i dostawa

Aktualnie drDurajski Clinic umożliwia jedynie zakupy produktów cyfrowych.
W sklepie store.doktorekradzi.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • Płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych, obsługiwanego przez serwis Przelewy24, którego operatorem jest Grupa DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

  • Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).

 

  • Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu (produkty nie cyfrowe).

 

 

Dane adresowe i rachunku bankowego :

DoktorekRadzi Publishing

ul. Leona Berensona 10D, lok. 23
03-287 Warszawa.

e-mail: kontakt@drdurajski.pl
telefon:  505 30 77 44

Numer Konta: 38 1090 1128 0000 0001 0572 6740